O – angina czy chcesz się więcej dowiedzieć?

Hmm… angina to jedna z tych spraw które nie były ostatnio maglaśniane. Dodajemy do tego, że gardło to coś o czym warto powiedzieć. Czyli odzyskujmy energię życiową kiedy jest czas, bo trzeba nam pamiętać o naszym zdrowiu bo to jest to co zawsze mamy doskonałego.
Uwaga: apteka internetowa możesz nabyć w każdej z nich konieczne rzeczy

Kilka słów o nieco czym innym, ale także o. Wywołujące ją bakterie mogą bowiem wniknąć bardzo głęboko w tkankę limfatyczną migdałków. Sprzyja temu niejednorodna budowa tych gruczołków (zwalczają drobnoustroje dostające się do jamy ustnej). Zdarza się, że nawet po leczeniu antybiotykami niewielka liczba bakterii pozostaje w migdałkach, czekając na następną okazję do ataku. I w sprzyjających warunkach błyskawicznie się rozmnażają. Szerzą się one drogą kropelkową, przede wszystkim przez wirusy i bakterie. Wśród chorób układu oddechowego wyróżniamy m.in. angina, astma, bąblowiec, błonica, czkawka, duszenie się, duszność bez wysiłku, duszność sercowa, duszność wysiłkowa, gorączka sienna, gruźlica, grypa, kaszel, katar, mukowiscydoza, płuco farmera, przeziębienie, pylica płuc, rak płuc, ropień płuca, rozedma płuc, zapalenie gardła, zapalenie krtani, zapalenie opłucnej, zapalenie oskrzeli, zapalenie oskrzelików u noworodków, zapalenie płuc, zapalenie zatok nosowych, zatrucie tytoniem, oddychanie wspomagane, utonięcie,
zanieczyszczenia środowiska. Etiologia na podstawie zespołu objawów klinicznych często jest trudna, lub nawet niemożliwa. Dlatego też wykonuje się badania wirusologiczne i serologiczne, które jednak są dość kosztowne.
I dlatego to całkiem ciekawy produkt.

Jak ją rozpoznać?
Pierwszym objawem anginy są dreszcze i wysoka gorączka. Potem na migdałkach pojawia się białawy nalot, tzw. ropne czopy, ale nie zawsze są one widoczne. Gardło boli tak, jakby tkwił w nim kawałek szkła. Niekiedy chory nie jest w stanie przełknąć jednego kęsa.
Coś warto jeszcze dodać, nie tylko o . Dlatego też wykonuje się badania wirusologiczne i serologiczne, które jednak są dość kosztowne. W zapobieganiu stosuje się szczepionki. Ich wartość ochronna często jednak jest ograniczona i niepełna.
Fizjologicznie dzieli się je na choroby:

obstrukcyjne (obturacyjne), związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach (przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, zespoły dyskinezy rzęsek drzewa oskrzelowego, zapalenie oskrzeli)
restrykcyjne, powodujące zmniejszenie czynnościowej pojemności płuc (choroby śródmiąższowe płuc, sarkoidoza, pylice płuc, zapalenia naczyń płucnych, zwłóknienie, gruźlica, krzemica, rozsiew nowotworowy)

Podział anatomiczny wyróżnia choroby górnego i dolnego odcinka układu oddechowego, a także śródmiąższowe i naczyniowe choroby płucne.
CHOROBY JAMY USTNEJ:
 zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (stomatitis)
 choroby zębów i ich następstwa
 zaburzenia zgryzu
 ropień języka i ropawica dna jamy ustnej (abscessus linguae – phlegmone fundi oris)
 kamienie śliniankowe (sialolithiasis)
 nagminne zapalenie ślinianek przyusznych – świnka (parotitis epidemica)
 ropne zapalenie ślinianki przyusznej (parotitis purulenta)
 zapalenie kości szczęki górnej u niemowląt (osteomyelitis maxillae)
 gruźlica jamy ustnej (tuberculosis cavi oris)
 kiła jamy ustnej (lues cavi oris)
 nowotwory jamy ustnej (neoplasma cavi oris)
CHOROBY GARDŁA:
 angina (angina):
– angina kataralna (angina catarrhalis)
– angina grudkowa (angina follicularis)
– angina zatokowa lub mieszkowa (angina lacunaris)
– angina rzekomobłoniasta (angina pseudomembranacea)
– angina wrzodziejąca (angina ulcerosa)
– angina martwicza (angina necrotica)
 ropień okołomigdałkowy (abscessus peritonsillaris)
 błonica gardła (diphteria pharyngis)
 płonica (scarlatina)
 mononukleoza zakaźna (mononuklosis infektiosa)
 agranulocytoza (agranulocytosis)
 białaczka (leucaemia)
 ostre zapalenie migdałka gardłowego (adenoiditis acuta)
 przerost migdałków (hypertrophia tonsillarum)
 przewlekłe zapalenie migdałków (tonsillitis chronica)
 ropień pozagardłowy (abscessus retropharyngeus)
 ropień przygardłowy (abscessus parapharyngeus, abscessus lateralis pharyngis)
 przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła (pharyngitis chronica)
 gruźlica gardła (tuberculosis pharyngis)
 kiła gardła (lues pharyngis)
 nowotwory jamy ustnej i gardła (neoplasma cavi oris, neoplasma pharyngis)
CHOROBY NOSA I ZATOK:
 ostry nieżyt nosa (rhinitis acuta)
 przewlekły nieżyt nosa (rhinitis chronica):
– nieżyt nosa przewlekły prosty (rhinitis chronica simplex)
– nieżyt nosa przewlekły przerostowy (rhinitis chronica hypertrophica)
– nieżyt nosa przewlekły zanikowy (rhinitis chronica atrophica)
 alergiczny nieżyt nosa (rhinitis alergica)
 ostre zapalenie zatok przynosowych (sinusitis acuta)
 przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (sinusitis chronica)
 polipy nosa (polypi nasi, polypositas nasi)
 czyrak przedsionka nosa (furunculus vestibuli nasi)
 błonica nosa (diphteria nasi)
 gruźlica nosa (tuberculosis nasi)
 kiła nosa (rhinoscleroma)
 nowotwory nosa (neoplasma nasi)
 torbiel zębowopochodna (cystis dentogenes)
CHOROBY PRZEŁYKU:
 bliznowate zwężenia przełyku (strictura oesophagi)
 uchyłki przełyku (diverticulum oesophagi)
 nowotwory przełyku (neoplasma oesophagi)
 stany skurczowe przełyku
 żylaki przełyku (varices oesophagi)
CHOROBY KRTANI:
 wrodzony świst krtaniowy (stridor laryngis congenitus)
 ostre zapalenie krtani (laryngitis acuta)
 ostre podgłośniowe zapalenie krtani (laryngitis acuta subglotica)
 ostre zapalenie nagłosni (epiglottitis acuta)
 ostre złośliwe zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (laryngo – tracheo – bronchitis acuta maligna)
 błonica krtani (diphteria laryngis)
 rogowica krtani (laryngitis phlegmonosa)
 zapalenie ochrzęstnej krtani (perichondritis laryngis)
 przewlekłe zapalenie krtani (laryngitis chronica)
 gruźlica krtani (tuberculosis laryngitis)
 kiła krtani (lues laryngitis)
 nowotwory kratni (neoplasma laryngis):
– włókniak krtani (fibroma laryngis)
– brodawczaki krtani (papilloma laryngis)
– rak krtani (carcinoma laryngis)
CHOROBY TCHAWICY:
 gruźlica tchawicy
CHOROBY OSKRZELI:
 ostre zapalenie oskrzeli (bronchitis acuta)
 ostry nieżyt oskrzelików (bronchiolitis acuta)
 przewlekły nieżyt oskrzeli (bronchitis chronica)
 rozstrzenie oskrzeli (bronchiectases)
 dychawica oskrzelowa – astma (asthma bronchiale)
CHOROBY PŁUC:
 zapalenie płuc (pneumonia):
– zapalenie płuc płatowe (pneumonia lobaris)
– odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneumonia)
– śródmiąższowe zapalenie płuc (pneumonia interstitialis)
 ropień płucna (abscessus pulmonis)
 rozedma płuc (emphysema pulmonum)
 nowotwory płuc:
– rak oskrzelowy płuc (carcinoma bronchogenes)
 gruźlica płuc:
– gruźlica pierwotna
– pierwotny zespół gruźlicy
– gruźlica płuc prosówkowa
– przewlekła rozsiana gruźlica płuc
– gruźlica płuc guzkowa ograniczona
– gruźlica płuc naciekowa
– ostre serowate zapalenie płuc
– gruźlica płuc przewlekła włóknisto – jamnista
 grzybice płuc
CHOROBY OPŁUCNEJ:
 zapalenie opłucnej (pleuritis)
 ropniak opłucnej (empyema pleurae)
 odma opłucnowa (pneumothorax)
NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA:
 przewlekły zespół serca płucnego (cor pulmonale chronicum)
 ostra niewydolność oddechowa
 przewlekła niewydolność oddechowa
Niektóre choroby
Niewydolność oddechowa
Jak wiadomo niewydolność oddechowa (Insufficientia respiratoria) to zaburzenia czynności układu oddechowego upośledzające wymianę gazową w płucach. Zaburzenie charakteryzuje się niedostatecznym wysyceniem tlenem krwi tętniczej oraz hiperkapnią (nadmierny poziom dwutlenku węgla w organizmie).
Niekiedy chory nie jest w stanie przełknąć jednego kęsa. Gorączka może dojść nawet do 40 stopni. Jeśli więc podejrzewasz, że ktoś z twoich bliskich zachorował na anginę, koniecznie wezwij lekarza. Z tą chorobą nie ma żartów! Niewyleczona angina może doprowadzić m.in. Zaburzenie charakteryzuje się niedostatecznym wysyceniem tlenem krwi tętniczej oraz hiperkapnią (nadmierny poziom dwutlenku węgla w organizmie).
Zaburzenia czynności oddechowych występuje najczęściej w wyniku zaburzeń dyfuzyjnych, wentylacyjnych lub nieprawidłowego stosunku perfuzji do wentylacji.
Przyczyny niewydolności oddechowej
Przyczyną niewydolności oddechowej mogą być:
– zmiany w płucach (zwłóknienie tkanki płucnej, stany zapalne, skurcz oskrzeli)
– zmiany w aparacie mięśniowo kostnym klatki piersiowej (uszkodzenie mięśni oddechowych, usztywnienie klatki piersiowej)
– zmiany w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym (porażenie ośrodka oddechowego, zapalenie nerwów, udar)
– choroby klatki piersiowej (złamanie żeber)
– zatkanie górnych dróg oddechowych (ciało obce, obrzęk krtani)
Podział niewydolności oddechowej
Podział podstawowy, na podstawie wymiany gazowej:
– Niewydolność oddechowa częściowa (typu I): hipoksemia
– Niewydolność oddechowa całkowita (typu II): hipoksemia i hiperkapnia z możliwą kwasicą oddechową
Podział drugorzędny:
a) w oparciu o dane kliniczne:
Niewydolność wentylacyjna
– postać kliniczna PP – pink puff er – różowy dmuchacz (człowiek chudy, walczący),
– dominuje hiperwentylacja,
– pO2 krwi w normie a pCO2 krwi nawet poniżej normy,
– objaw duszności przy niewielkim wysiłku,
– chory nie ma objawów sinicy, ani obrzęków,
– niedowaga.
Niewydolność oddychania
– postać kliniczna BB – blue bloater – silny obrzęknięty (wygląda lepiej niż pink puffer, jest grubszy i ospały),
– hipoksemia (niedobór tlenu we krwi),
– hiperkapnia (nadmierny poziom dwutlenku węgla w organizmie),
– sinica i obrzęki,
– brak objawowej duszności przy wysiłku fizycznym,
– nadwaga,
– senność, apatia.
b) ze względu na przebieg
Ostra niewydolność oddechowa ma przebieg ostry i jest potencjalnie odwracalna, np. obturacja górnych dróg oddechowych.
Co jeszcze, nie tylko w temacie . Objawy jej towarzyszące to silne duszności oraz sinica.
Przewlekła niewydolność oddechowa rozwija się stopniowo w przebiegu innych schorzeń i nie jest w pełni odwracalna. Dotyczy zaawansowanych chorób płuc. W przewlekłej niewydolności oddechowej może dojść do powstania śpiączki, zaostrzenie to rokuje bardzo źle, a chorzy najczęściej żyją jeszcze 2-3 lata od pierwszego epizodu.
c) ze względu na mechaniki oddychania
Niewydolność oddechowa zaporowa (obturacyjna)
Do tego typu niewydolności dochodzi w wyniku zmniejszenia się sprężystości tkanki płucnej lub/i zwężenia światła oskrzeli.
Niewydolność oddechowa ograniczająca (restrykcyjna). Ten typ niewydolności cechuje ograniczenie rozprężenia płuc w wyniku znacznego zwłóknienia płuca, zrostów w opłucnej i zmian w klatce piersiowej. Charakterystyczne wyniki m.in.:
– niska pojemność życiowa płuc,
– niska maksymalna wentylacja,
– niski szczytowy przepływ wydechowy (PEF).

Coś warto jeszcze dodać, nie tylko o .:
– niska pojemność życiowa płuc,
– niska maksymalna wentylacja,
– niski szczytowy przepływ wydechowy (PEF).
W swoim przebiegu niewydolność oddechowa prowadzi do zmniejszenia wydolności wysiłkowej chorego z objawami duszności. Kolejno rozwijają się stopnie objawu duszności:
1 – objawowa duszność po szybkim spacerze na równym terenie czy po niewielkim wzniesieniu
2 – niemożność dotrzymania kroku osobie zdrowej w tym samym wieku.
3- duszność podczas chodzenia własnym tempem po równym terenie
4 – duszność podczas toalety porannej
Diagnoza niewydolności oddechowej
Rozpoznanie w kierunku niewydolności oddechowej możliwe jest na podstawie objawów tj.:
Diagnoza niewydolności oddechowej opiera się na pomiarze sprężystości gazów krwi tętniczej lub kapilarnej.
Leczenie niewydolności oddechowej
Leczenie niewydolności oddechowej polega na leczeniu objawowym- infekcja, niewydolność krążenia itp., oraz na:
– unikaniu czynników ryzyka,
– tlenoterapii z równoległym leczeniem chorób współwystępujących – wymagana jest u chorych z hipoksemią,
– skorygowaniu [H+] krwi przez podanie wodorowęglanów lub stosowanie oddychania mechanicznego,
– zwalczaniu skurczu oskrzeli.
Katar sienny
Terminem tym określamy alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Powstanie kataru siennego uwarunkowane jest dwoma czynnikami: predyspozycją genetyczną oraz kontaktem z alergenem, inicjującym objawy chorobowe. Najczęstszymi alergenami są: pyłki roślin, roztocze, spory pleśniowe, pierze, sierść zwierząt.
Powstanie kataru siennego uwarunkowane jest dwoma czynnikami: predyspozycją genetyczną oraz kontaktem z alergenem, inicjującym objawy chorobowe. Najczęstszymi alergenami są: pyłki roślin, roztocze, spory pleśniowe, pierze, sierść zwierząt.
Pierwotne nadciśnienie płucne
Pierwotne nadciśnienie płucne (Hypertensio pulmonaris essentialis) to choroba bardzo rzadka, postępująca, będąca skutkiem zwłóknienia błony wewnętrznej oraz przerostu błony środkowej z wtórnymi zmianami miażdżycowymi głównych gałęzi tętnicy płucnej i jej drobnych rozgałęzień. Powoduje to w efekcie znaczny wzrost ciśnienia w krążeniu małym z następową niewydolnością prawej komory serca, prowadzącą ostatecznie do zgonu chorego.
Objawy pierwotnego nadciśnienia płucnego
– szybko postępująca niewydolność prawej komory serca,
– duszność wysiłkowa, dusznica bolesna wysiłkowa,
– utrata przytomności w czasie wysiłku,
– palce pałeczkowate, sinica
– tachykardia,
– skłonność do nadmiernej krzepliwości krwi.
Przedmiotowo u pacjenta można stwierdzić: tętnienie w II lewej przestrzeni międzyżebrowej przy mostku, szmer Grama-Steella, wzmożony drugi ton nad tętnica płucną, silne tętnienie skurczowe na lewo od mostka, przerost lewej komory, przerost prawego przedsionka, cwał przedsionkowy we flebografie, duże fale.

Radiologicznie występuje rozstrzeń serca prawego oraz tętnic płucnych. Badanie EKG wykazuje przerost prawej komory serca oraz P pulmonale. Dodatkowo, podczas cewnikowania serca stwierdzone jest podwyższenie ciśnienia w małym krążeniu o ponad 30/15 mm Hg. Wzrost ciśnienia jest spowodowany wzrostem oporów w krążeniu małym.
Prawdopodobnie istnieje również wiele postaci tego nadciśnienia. Czynnikiem ryzyka w wystąpieniu choroby jest rodzinna skłonność u kobiet. Obecnie doszukuje się związku choroby z zażywaniem pewnych substancji chemicznych.
Leczenie pierwotnego nadciśnienia płucnego
Leczenie pierwotnego nadciśnienia płucnego jest objawowe. Dowiedz się więcej:
na odchudzanie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s